دامنه خدمات شرکت های طراحی وب سایت به چند دسته تقسیم می شود

یکی از سوالاتی که بسیاری از کارفرمایان و مشتریان طراحی وب سایت از شرکت های طراحی وبسایت می پرسند این است که: دامنه خدمات شرکت های طراحی وب سایت به چند دسته تقسیم می شود ؟ ما اینجا هستیم که به شما پاسخ دهیم.

دامنه خدمات شرکت های طراحی وب سایت

زمینه فعالیت و دامنه خدمات هیچ شرکت طراحی وبسایتی مشخص نیست و هر شرکتی دامنه خدمات خود را دارد اما اگر بخواهیم دامنه خدمات و فعالیت شرکت های طراحی وبسایت را به بخش های زیر تقسیم می شود:

البته بخش های جدیدی نیز به این شرکت طراحی وب سایت اضافه شده است مانند:

  • عکاسی صنعتی
  • مشاوره
  • طراحی ست اداری

با این حال همانطور که در قسمت های بالایی گفتیم ضمیه و دامنه خدمات قابل ارائه هر شرکت و مجموعه با دیگر شرکت ها متفاوت است.