طراحی ست اداری

اوراق و ست اداری به مجموعه اسنادی از قبیل سربرگ، کارت ویزیت، انواع پاکت نامه و … گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، اوراق مالی و اداری (مثل فاکتور، قبض، کاردکس و فرم های داخلی)، کارت های پرسنلی، لیبل و … می توانند جایگاه داشته باشند.

طراحی ست اداری

بر اساس نشان تجاری و یا لوگو ی سازمان شما طراحی ست اداری اتفاق انجام می شود، طراحی ست اداری شامل:

  • طراحی سربرگ
  • طراحی کارت ویزیت
  • طراحی پاکت نامه
  • طراحی پاکت A4
  • طراحی جلد CD
  • طراحی کاور CS
  • طراحی خودکارپ
  • و یا حتی طراحی تمبر می باشد …