عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی به نوعی از عکساسی گفته می شود که در آن نمایشی با کیفیت  جهت معرفی محصول  داده می شود ٬ در عکاسی صنعتی ،عکاس صنعتی مورد نظر با استفاده از تجهیزات عکاسی برداری و نور پردازی استاندارد و انتخاب جهت و مسیر مناسب برای تابش نور و زاویه های دقیق و کامل تلاش می کند تا حد امکان تصوری با کیفیت و دقیق از محصول ثبت کند. عکاسی صنعتی هدفش این است که عکس کاملی را از کالا گرفته و جهت ارائه به مشتری ارائه کند.

عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی برای هدف های متواتی انجام میشود که در برخی موارد عکاسی صنعتی به منظور طراحی وب سایت انجام میشود
عکاسی صنعتی در هلدینگ یاسان با در نظر گرفتن مورد استفاده از عکس، عکاسی را انجام میدهند
عکسی که برای طراحی وب سایت از محصول گرفته میشود ممکن است با عکسی که برای طراحی کاتالوگ و یا بیلبورد انجام میشود کاملا متفاوت باشد از این رو میتوان عکاسی صنعتی را به بخش ها مختلی از نظر مورد استفاده تقسیم کرد:

عکاسی برداری

  • عکاسی برداری صنعتی برای طراحی وبسایت
  • عکاسی برداری صنعتی برای طراحی کاتالوگ
  • عکاسی برداری صنعتی برای ساخت تیزر تبلیغاتی
  • عکاسی برداری صنعتی برای بیلبورد و …