لینکدین

لینکدین یک شبکه اجتماعی است که پایه و اساس تشکیل آن برای توسعه روابط تجاری می باشد، و هدف از ایجاد این شبکه، ارتباط افراد و تجارت های همسان با یکدیگر است.

با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی مانند: Twitter و Facebook امروزه محبوب ترین Social Media های دنیا می باشند و  آمار  نشان داده بیش از 50 % مردم جهان در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک عضویت دارند، بنابرین این شبکه های اجتماعی بستر مناسبی نیز برای تبلیغات می باشند.

هدف از راه اندازی طراحی وب ها در جهان متفاوت بوده و امروزه در بسیاری از آمار گیری های جامعه شناسی نیز از آن استفاده می شود.

وب سایت ای مثل لینکدین که یک شبکه اجتماعی گسترده و پر بازدید می باشد، با هدف معرفی مشاغل و بازاریابی اینترنتی و البته تمام مردم جهان که در ضمینه تجارت فعالیت دارند، ایجاد شده است.