مفاهیم کلی طراحی وب سایت

در سال های 1990 میلادی باتوجه به گسترش طراحی وب سایت و میزان استفاده از ابزار دیجیتالی و فایل های دیجیتالی زبانی طراحی وبسایت ای به نام html به وجود آمد، در تعریف کلی این زبان، انواعی بودند که شامل ساخت وب سایت و طراحی هم متن هم تصویر و هم صوت و… می شدند.

امروزه این گونه زبان های طراحی وب گسترش یافتند و مفهومی به نام وب سایت و یا وبسایت به وجود آمده است.

طراحی وب سایت ها شامل انواع فایل ها بر روی شبکه متصل اینترنت و یا اینترانت می باشند، که راه بسیار مناسبی برای برقراری ارتباط با سایر اشخصا به روشی سریع و ثانیه ای و همچنین اشتراک  فایل ها و پست ها، با آنها می باشد.

امروزه که عصر و دنیای ارتباطات نامیده میشود، وب سایت ها مهمترین رسانه بعد از تلوزیون می باشند که با پیشرفت سریع کمپانی های طراحی وب سایت، حتی طراحی وب سایت ها در سالهای اخیر برای بسیاری از مردم جهان تبدیل به رسانه اول شده اند.

مفاهیم کلی طراحی وب سایت ها را ما می توانیم تا به الان به سه نسل دسته بندی کنیم، البته این نسل ها با توجه به سرعت پیشرفت علم در این دنیا می تواند در آینده خیلی بیشتر شود.