چه نوع سایتی نیاز های مخاطبین را برآورده می کند

همانطور که می دانید مهم ترین عامل موفقیت یک وب سایت، برآورده سازی نیاز مخاطبان و بازدید کنندگان خود است. اگر یک سرچ کوچکی در اینترنت بکنید وب های بی هدف بسیاری را پیدا می کنید که بدون در نظر گرفتن نیاز مخاطبان خود فعالیت می کنند و یا در بسیاری از مواقع مخاطبین خود را آزار می دهند!

به راستی چه نوع سایتی نیاز های مخاطبین را برآورده می کند

اگر بخواهیم در یک جمله بگوییم که چه نوع سایتی نیاز های مخاطبین را برآورده می کند باید به این صورت تعریف کنیم که: به طور کلی وب سایت هایی موفق هستند که نیاز مخاطب خود را بشناسند و سایت خود را مطابق با نیاز های آن ها طراحی وب سایت و مدیریت کنند، به طور مثال اگر یک سایت خبری دارید به هیچ عنوان خبر دیگر سایت ها را در وب سایت خود قرار ندهید و سعی کنید مقالات اختصاصی خود را داشته باشید.

 چه نوع سایتی کاربران را آزار می دهد

تبلیغات بیش از حد دشمن مخاطب است! و چیزی هم در وب سایت های ایرانی پر است تبلیغات غیر هدفمند و مخاطب آزار است، آزار دهنده ترین این تبلیغات نیز پاپ آپ است.