اهمیت گرافیک

برسی اهمیت گرافیک در جذب کاربر با طراحی وب سایت یکی از دغدغه های تمامی وبمستران , طراحان وب سایت است، گرافیک از اهمیت خاصی در وب سایت برخوردار است، آمار ها نشان داده است در صورتی که کاربر در 3 ثانیه اول جذب یک وبسایت نشود آن را می بندد و یا تمایل خود از خرید از آن وب سایت را از دست می دهد.

اهمیت گرافیک

هر چه قدر که از اهمیت UI – رابط کاری و گرافیک در طراحی وبسایت بگوییم باز هم کم است، اما گرافیک مثل یک چاقو دو لبه است! اگر از آن خوب استفاده می شود می توان کاربر را جذب کرد اما اگر بد و غیر اصولی استفاده شود باعث بستن شدن وب سایت توسط کاربر می شود