طراحی وبسایت شرکت سینا دارو

طراحی وبسایت شرکت سینا داروReviewed by احسان اسکندری on Apr 3Rating: 3.0طراحی وبسایت شرکت سینا داروطراحی وبسایت شرکت سینا دارو

شرکت سينادارو از سال 1342 فعاليت توليدی خود را با نام دو پر با توليد قطره های چشمی تحت ليسانس شرکت P.O.S فرانسه آغاز کرد. شرکت سینا دارو به سرعت در ابعاد مختلف توسعه يافت و بتدريج با توليد انوع دارو و تجهزیات پزشکی ديگر تحت ليسانس شرکتهاي بزرگی همچون Merrell toraude و Aspro Nicholas گسترش يافت. اين شرکت پس از انقلاب بر حسب تصميمات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به گسترش خطوط اختصاصی پرداخته و توليد خود را با قطره ها, محلولها و پمادهای استريل چشمی, اينهالرهای تنفسی, اسپری های بينی جلدی و آمپولها گسترش داده است. شرکت طراحی وب سایت ایران وب سایت دیزاین پروژه ی طراحی وبسایت این شرکت را به رضایت کامل کافرما به پایان رسانید.

وب سایت: http://www.sinadarou.com/